Χρηματοοικονομικά & Τραπεζικά

Ασφαλιστικών Εργασιών.JPG
Χρηματοοικονομικών & Ασφαλιστικών Εργασιών
Διάρκεια :  2 Έτη
GDPR.JPG
GDPR Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Διάρκεια :  30 Ωρών
DPO Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Διάρκεια :  40 Ωρών
Data Protection Officer.jpg
Λογιστική.JPG
Λογιστική
Διάρκεια :  2 Έτη
GDPR-DPO.jpg
GDPR - DPO
Διάρκεια :  Ετήσια
Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
ΞΧ/ΧΤ
Διάρκεια :  20 Ωρών
Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.jpg
coordinators.jpg

Εκπαιδευτικός & Συμβουλευτικός Όμιλος Π&Ε Καρναχωρίτη από το 1994