top of page

 

Συνδρομητική Εκπαίδευση ΧΩΡΙΣ Δίδακτρα

ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ

Τι σας Προσφέρει η Συνδρομητική Εκπαίδευση 

Ο θεσμός της Συνδρομητικής Εκπαίδευσης είναι μια καινοτομία της Coordinators και υλοποιείται από το 2011 με μεγάλη επιτυχία.

 

Στόχος της Συνδρομητικής Εκπαίδευσης είναι να σπουδάζει κάποιος οικονομικά & επιλέγοντας ελεύθερα από την λίστα των εκπαιδευτικών ενοτήτων που τον ενδιαφέρουν, ώστε να καλύψει το 100% των αναγκών του, έχοντας την δυνατότητα παρακολούθησης & εξ' αποστάσεως με το Σύστημα Coordinators Live E-Learning System. 

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε Ειδικότητα ή Ενότητα επιθυμεί.

Για παράδειγμα μπορεί να επιλέξει ενότητες & υποενότητες που ανήκουν σε οποιαδήποτε Ειδικότητα των Τομέων, ανάλογα με τις ανάγκες του ή να επιλέξει όλες τις υποενότητες από την ενότητα που τον ενδιαφέρει (Ενότητα = Α1,2,3, Β1,2,3, Γ1,2,3, κ.λ.π. , Υποενότητα = Α 1.1, Α1.2, Α1.3, Β1.1, Β1.2, Β1.3, κλπ).

Ολοκληρώνοντας την κάθε υποενότητα ο ενδιαφερόμενος θα παίρνει την αντίστοιχη βεβαίωση παρακολούθησης, ενώ όταν ολοκληρώσει όλες τις υποενότητες μιας ενότητας και πάρει τις βεβαιώσεις του, τότε θα μπορεί να πάρει και το αντίστοιχο πιστοποιητικό, το οποίο θα φέρει τίτλο με το όνομα της κατηγορίας. (π.χ. έχοντας αποκτήσει τις βεβαιώσεις Α1.1 έως Α1.22, τότε μπορεί να τις αναβαθμίσει και να αποκτήσει πιστοποιητικό με τίτλο το όνομα της κατηγορίας Α1, δηλαδή "Η Δύναμη της Προσωπικής Πώλησης στην Διοίκηση  Πωλήσεων και οι Ιδιότητες του Σύγχρονου Πωλητή".

Με αυτό τον τρόπο ο ενδιαφερόμενος μπορεί σε βάθος χρόνου να παρακολουθεί τις ενότητες που τον ενδιαφέρουν και μόλις τις συμπληρώσει να παίρνει το αντίστοιχο πτυχίο της ειδικότητας. 

Η Συνδρομητική εκπαίδευση είναι μια ΔΩΡΕΑΝ παροχή για όλα τα μέλη του συστήματος MQI και της Ένωσης E.E.M.C.//MQI.

ΤΟΜΕΑΣ  Διοίκηση & Οικονομία

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α
Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων - Η λειτουργία των Πωλήσεων στην Σύγχρονη Επιχείρηση

ΕΝΟΤΗΤΑ Α1.    Η Δύναμη της Προσωπικής Πώλησης στην Διοίκηση  Πωλήσεων και οι Ιδιότητες του Σύγχρονου Πωλητή

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Α 1.1 Αλλαγή στο υπάρχων status quo των πωλήσεων

Α 1.2.Δύο διαφορετικές φιλοσοφίες στην υπηρεσία του τελικού αγοραστή 

Α 1.3 Η έννοια της πώλησης 

Α 1.4 Λειτουργώντας στο Επιχειρηματικό «ΧΑΟΣ» 

Α 1.5 Πλήρης πελατειακή ανταπόκριση 

Α 1.6 Παροχή υψηλής ποιότητας, όπως την αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές

Α 1.7 Παροχή ανώτερων υπηρεσιών και έμφαση στη «αριστοποίηση»

Α 1.8 Επίτευξη «εκπληκτικής» ανταπόκρισης

Α 1.9 Επιβάλλεται το στέλεχος να λειτουργεί σε ένα διεθνές καθημερινό περιβάλλον

Α 1.10 Δημιουργία μοναδικότητας

Α 1.11 Επιμονή στην εκπαίδευση 

Α 1.12 Μετατροπή της παραγωγικής διαδικασίας σε πολιτική του marketing

Α 1.13 Ανάδειξη των ανθρώπων των πωλήσεων και του Service σε «ήρωες»

Α 1.14 Η έναρξη μιας επανάστασης σχετικά με τον πελάτη 

Α 1.15 Η έννοια της Διαφοροποίησης  

Α 1.16 Η κατηγοριοποίηση των πελατών 

Α 1.17 Προχωρώντας προς το Μέλλον 

Α 1.18 Πρόταση αποτίμησης / Λειτουργικό Μοντέλο 

Α 1.19 Συνεχής εξέλιξη των λειτουργικών μοντέλων 

Α 1.20 Η επιρροή των πελατών στα μερίδια αγοράς 

Α 1.21 Αναζητώντας την ταχύτητα του Δικτύου  

Α 1.22 Ανάθεση της ποσοτικής εργασίες σε τρίτους 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α2.    Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων - Η λειτουργία των Πωλήσεων στη Σύγχρονη Επιχείρηση

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Α 2.1 Στόχοι τμήματος πωλήσεων 

Α 2.2 Στρατηγική τμήματος πωλήσεων 

Α 2.3 Πωλήσεις μέσω διαπραγμάτευσης 

Α 2.4 H τέχνη του δυνατού 

Α 2.5 Σχεδιασμός των πωλήσεων μέσω διαπραγμάτευσης 

Α 2.6 Πηγές δύναμης  

Α 2.7 Δύναμη στις πωλήσεις μέσω διαπραγμάτευσης

Α 2.8 Oργάνωση τμήματος πωλήσεων 

Α 2.9 Key account Manager  

Α 2.10 Στρατηγικές έναρξης  

Α 2.11 Καινοτομία με διάφορους τρόπους 

Α 2.12 Η επιλογή της εύκολης λύσης  

Α 2.13 To σχέδιο marketing (Marketing Plan)  

Α 2.14 Η ανάγκη ενός επιχειρηματικού σχεδίου 

Α 2.15 “Χάρτης πορείας” και “Εργαλείο πωλήσεων” 

Α 2.16 Η έκταση του επιχειρηματικού σχεδίου  

Α 2.17 Εμφάνιση 

Α 2.18 Ποιος θα πρέπει να συντάξει το σχέδιο;

Α 2.19 Προγραμματισμός ρεαλιστικών προβλέψεων χρηματικών ροών  

Α 2.20 Αποφυγή της υπεραισιοδοξίας  

Α 2.21 Τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει το σχέδιο marketing 

Α 2.22 Τα στοιχεία του σχεδίου 

Α 2.23 Oργάνωση πωλήσεων  

Α 2.24 Mέγεθος τμήματος πωλήσεων 

Α 2.25 Αμοιβές προσωπικού 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α3.    Στρατηγική Marketing Λιανικών Πωλήσεων

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Α 3.1 H λειτουργία του Λιανέμπορου  

Α 3.2 Αγοραστές ή καταναλωτές;  

Α 3.3 Οι διπλές στρατηγικές   

Α 3.4 Στρατηγική marketing προϊόντος 

Α 3.5 Εξάρτηση από το εμπόριο  

Α 3.6 Εντυπωσιασμός του εμπορίου  

Α 3.7 Στρατηγική εμπορικού marketing 

Α 3.8 Από κοινού σχεδίαση  

Α 3.9 Διείσδυση εμπορίου  

Α 3.10 Διαθεσιμότητα διανομής 

Α 3.11 Κάνοντας μια ανασκόπηση της διανομής 

Α 3.12 Η λειτουργία της πώλησης 

Α 3.13 Στρατηγικές για όλους τους τομείς 

Α 3.14 Προϊόντα που ταιριάζουν στο εμπόριο  

Α 3.15 Έγγραφα στρατηγικής  

Α 3.16 Κατάλογος δραστηριοτήτων εμπορικού marketing 

Α 3.17 Σχέδια marketing 

Α 3.18 Διανομή 

Α 3.19 Ο σημαντικός πελάτης  

Α 3.20 Πελάτες κατηγοριών προϊόντων  

Α 3.21 Εμπορική συγκέντρωση  

Α 3.22 Μειονεκτήματα  

Α 3.23 Πελάτες και προϊόντα 

Α 3.24 Διαχείριση πελατών 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α4.   Δημιουργία Σχέσεων και Διατήρηση Σχέσεων με Διαμεσολαβητές και Πελάτες

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Α 4.1 Δημιουργία Συνεργασίας 

Α 4.2 Η διαδικασία της συμμετοχική πώλησης 

Α 4.3 Η κάλυψη των αναγκών και οι λόγοι για τους οποίους αγοράζει ο υποψήφιος πελάτης 

Α 4.4 Η ανεκπλήρωτη ανάγκη  

Α 4.5 Η εμπιστοσύνη στις πωλήσεις 

Α 4.6 Σχεσιακό Μαρκετινγκ - Relationship Marketing  

Α 4.7 Πρόθεση Αγοράς 

Α 4.8 Πρόθεση Επαναγοράς 

Α 4.9 Διατηρησιμότητα 

Α 4.10 Η Εξασφάλιση Σταθερών Πελατών 

Α 4.11 Η διατήρηση των πελατών 

Α 4.12 Η κάλυψη των αναγκών και οι λόγοι για τους οποίους αγοράζει ο υποψήφιος πελάτης 

Α 4.13 Η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του καταναλωτή 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α5.    Προγραμματισμός, Σχεδιασμός και Στρατηγική Πωλήσεων

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Α 5.1 Τάσεις της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 

Α 5.2 Οι Ομάδες Πίεσης 

Α 5.3 Περιορισμοί και Κίνητρα 

Α 5.4 Οι Ρόλοι της Επιχείρησης 

Α 5.5 Οικονομική Συμπεριφορά της Επιχείρησης 

Α 5.6 Κοινωνική Συμπεριφορά της Επιχείρησης 

Α 5.7 Πολιτική Συμπεριφορά της Επιχείρησης  

Α 5.8 Κοινωνικής Στρατηγικής  

Α 5.9 Ανάπτυξη Κοινωνικοπολιτικών Ικανοτήτων 

Α 5.10 Η Προσέγγιση  

Α 5.11 Στόχοι  

Α 5.12 Οι Απαιτούμενες Ικανότητες  

Α 5.13 Αναγκαίες Αλλαγές  

Α 5.14 Η Κουλτούρα της Επιχείρησης  

Α 5.15 Οι Managers  

Α 5.16 Τα Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης  

Α 5.17 Συστήματα Στρατηγικού Σχεδιασμού  

Α 5.18 Πολιτικές και Διαδικασίες  

Α 5.19 Η Διοικητική Ικανότητα  

Α 5.20 Η Ανάπτυξη ενός Κεντρικού Σχεδίου 

Α 5.21 Διαδικασία Εφαρμογής  

Α 5.22 Ανάλυση εσωτερικού & εξωτερικού περιβάλλοντος 

Α 5.23. Εξωτερικό Περιβάλλον  

Α 5.24 Παράγοντες που επηρεάζουν το οικονομικό περιβάλλον: 

Α 5.25 Το πολιτικό περιβάλλον 

Α 5.26 Το νομικό περιβάλλον

Α 5.27 Το τεχνολογικό περιβάλλον 

Α 5.28 Το περιβάλλον της «αγοράς» 

Α 5.29 Περιβαλλοντική Αβεβαιότητα 

Α 5.30 Εσωτερικό Περιβάλλον  

Α 5.31 Ισορροπία του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος  

Α 5.32 Βασικές Λειτουργίες της Διοίκησης

Α 5.33 Ο σχεδιασμός προγραμματισμός 

​Α 5.34 Η Οργάνωση 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α6.    Η Βελτίωση αποδοτικότητας μέσω Logistics

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Α 6.1 Άμεση Απόκριση (Quick Response) 

Α 6.2 Ανάπτυξη της στρατηγικής JiT στις Πωλήσεις  

Α 6.3.Νέα τάξη πραγμάτων στον τομέα των πωλήσεων 

Α 6.4 Διαπραγμάτευση σε νέες βάσεις 

Α 6.5 Διαμόρφωση τιμής προϊόντος  

Α 6.6 Τα οφέλη της εφαρμογής JiT στις πωλήσεις  

Α 6.7 Διαχείριση Αποθεμάτων 

Α 6.8 Διάκριση Αποθεμάτων - Ορισμός 

Α 6.9 Παρακολούθηση Αποθεμάτων  

Α 6.10 Είσοδος και Έξοδος Αποθεμάτων 

Α 6.11 Αποθέματα Ασφαλείας  

Α 6.12 Μέσο Απόθεμα  

Α 6.13 Συνεπαγόμενο Κόστος  

Α 6.14 Κόστος Κεφαλαίου  

Α 6.15 Κόστος Διατήρησης  

Α 6.16 Κόστος Ασφάλισης  

Α 6.17 Κόστος Παραγγελίας  

Α 6.18 Ύψος Αποθεμάτων  

Α 6.19 Ροή Αποθεμάτων / Απόδοση Αποθεμάτων 

Α 6.20 Λόγοι αποτυχίας του JiT.

Α 6.21 EDI και Στρατηγική  

Α 6.22 Μείωση Κόστους Παραγγελίας  

ΕΝΟΤΗΤΑ Α7.     Μέθοδοι Πρόβλεψης Πωλήσεων - Στόχοι Πωλήσεων

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Α 7.1 Βασικές προϋποθέσεις για αύξηση της κερδοφορίας πωλήσεων  

Α 7.2 Σύστημα Πρόβλεψης Πωλήσεων 

Α 7.3 Εκτίμηση δυναμικής πωλήσεων  

Α 7.4 Μέθοδοι Πρόβλεψης Πωλήσεων 

Α 7.5 Μη πιθανοτικές μέθοδοι 

Α 7.6 Έρευνα Marketing Αγοραστικών Προθέσεων 

Α 7.7 Πρόβλεψη μέσω κινητού Μέσου Όρου  

Α 7.8 Στατιστικό Σφάλμα - Ακρίβεια πρόβλεψης 

Α 7.9 Διαφυγόντα κέρδη 

Α 7.10 Στόχοι Πωλήσεων 

Α 7.11 Ο καθορισμός των στόχων πωλήσεων 

Α 7.12 Οι εξωτερικοί παράγοντες 

Α 7.13 Χαρακτηριστικά των στόχων 

Α 7.14 Ανάλυση των στόχων 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Β 

Διαχείριση Μεγάλων Πελατών

ΕΝΟΤΗΤΑ Β1.  Ανάγκη Αλλαγής «Φιλοσοφίας» στις Πωλήσεις

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Β 1.1 Η φιλοσοφία της διαχείρισης πελατών 

Β 1.2 Το πρόβλημα της τιμής

Β 1.3 Το αποτέλεσμα από την πτώση των τιμών 

Β 1.4 Είναι η τιμή κύριο κριτήριο αγορών; 

Β 1.5 Οι αλλαγές των τελευταίων ετών 

Β 1.6 Οι αλλαγές στον τρόπο πώλησης 

Β 1.7 Και τι γίνεται αν δεν μπορείτε να βρείτε ή να δημιουργήσετε κάποια θετική διαφορά;

Β 1.8 Διαφοροποίηση 

Β 1.9 Ανάγκες συναλλαγής και προσωπικές ανάγκες  

Β 1.10 Μεμονωμένη διαδικασία 

Β 1.11 Το βασικό ζήτημα επικέντρωσης 

Β 1.12 Εστίαση στους σημαντικούς πελάτες 

Β 1.13 Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η διαχείριση της κατηγορίας; 

Β 1.14 Μέτρηση παραγωγικότητας του προσωπικού πωλήσεων 

Β 1.15 Πειθαρχία 

Β 1.16 Δέσμευση (Marketing Relationship) 

Β 1.17 Δέσμευση των πόρων της εταιρίας έξω από τις πωλήσεις 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β2.   Ενσωμάτωση της στρατηγικής του μάρκετινγκ

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Β 2.1 Ορίζοντας τη στρατηγική κατεύθυνση 

Β 2.2 Τα σχέδια του μάρκετινγκ 

Β 2.3 Το εταιρικό στρατηγικό σχέδιο 

Β 2.4 Η δημιουργική σκέψη  

Β 2.5 Καταιγισμός Ιδεών - Brainstorming 

Β 2.6 Ειδικές επισημάνσεις 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β3.  Ο κύκλος διαχείρισης σημαντικών πελατών

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Β 3.1 Κατανόηση των σχεδίων του μάρκετινγκ 

Β 3.2 Είσοδος των πωλήσεων στα σχέδια του μάρκετινγκ 

Β 3.3 Το προφίλ του πελάτη  

Β 3.4 Μορφές του προφίλ πελατών  

Β 3.5 Κατασκευή μιας βάσης δεδομένων 

Β 3.6 Προσωπικό πελατών και προφίλ του πελάτη  

Β 3.7 Ανάλυση SWOT του πελάτη  

ΕΝΟΤΗΤΑ Β5.  Ολοκλήρωση του κύκλου διαχείρισης πελατών

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Β 5.1 Εάν σας φαίνεται δύσκολο να βρείτε ιδέες 

Β 5.2 Επιλογή των στοιχείων με τα οποία θα δουλέψετε 

Β 5.3 Τα σχέδια πελατών 

Β 5.4 Υπευθυνότητα και εκτιμήσεις 

Β 5.5 Πως πρέπει να είναι η εμφάνιση του σχεδίου 

Β 5.6 Τι εμφάνιση πρέπει να έχει το σχέδιο πελατών για τους απευθείας πελάτες 

Β 5.7 Συλλέξτε τα στοιχεία από την παρουσίασή σας

Β 5.8 Επιδιώξεις, στρατηγικές και δραστηριότητες 

Β 5.9 Επιδιώξεις 

Β 5.10 Στρατηγικές 

Β 5.11 Δραστηριότητες 

Β 5.12 Σχέδια διανομής 

Β 5.13 Υλοποίηση του σχεδίου  

Β 5.14 Παραγωγικότητα και διαχείριση πελατών 

Β 5.15 Χρήση των σχεδίων στη διαχείριση του χρόνου  

Β 5.16 Συνέδρια ανασκόπησης της συναλλαγής και ανάπτυξης  

Β 5.17 Οργάνωση της συνεδρίασης 

Β 5.18 Διεκπεραίωση της συνεδρίασης BRAD 

Β 5.19 Τόπος και χρόνος 

Β 5.20 Ολοκλήρωση του κύκλου διαχείρισης πελατών  

Β 5.21 Η εσωτερική ανασκόπηση 

Β 5.22 Ο κύκλος διαχείρισης πελατών και οι διαπραγματεύσεις 

Β 5.23 Χειρισμός πολλαπλών θέσεων και επαφών πολλαπλών μονάδων στρατηγικών συναλλαγών

Β 5.24 Χειρισμός πολλαπλών θέσεων 

Β 5.25 Όταν αρκετές μονάδες στρατηγικών συναλλαγών κάνουν πωλήσεις στον ίδιο πελάτη  

ΕΝΟΤΗΤΑ Β4.  Τρόποι για να ανακαλύψετε πως σας βλέπουν οι πελάτες σας

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Β 4.1 Έρευνα αγοράς  

Β 4.2 Συμφωνία για τη μέτρηση της απόδοσης 

Β 4.3 Διεξαγωγή της ανάλυσης SWOT

Β 4.4 Όταν η ανάλυση SWOT δεν δείχνει θετική διαφοροποίηση 

Β 4.5 Έρευνα προστιθέμενης αξίας  

Β 4.6 Διαφοροποίηση πέρα από το προϊόν και την υπηρεσία 

Β 4.7 Διεξάγοντας την έρευνα προστιθέμενης αξίας  

ΕΝΟΤΗΤΑ Β6.  Δημιουργία της σωστής υποδομής υποστήριξης

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Β 6.1 Αποτελεσματικότητα του διευθυντή πελατών  

Β 6.2 Ο ρόλος του εσωτερικού προσωπικού πωλήσεων 

Β 6.3 Πληροφορίες που μπορεί να χρειαστεί ο διευθυντής πελατών  

Β 6.4 Ανάλυση απόδοσης πελατών 

Β 6.5 Με ποιο τρόπο οι επιχειρήσεις αποκτούν κέρδη  

Β 6.6 Χρήση της ανάλυσης απόδοσης πελατών 

Β 6.7 Ο ρόλος της τεχνολογίας στη διαχείριση πελατών 

Β 6.8 Ποιο λογισμικό (software); 

Β 6.9 Άλλα χρήσιμα λογισμικά 

Β 6.10 Υπηρεσία Πελατών 

Β 6.11 Δημιουργία κουλτούρας 

Β 6.12 Δώστε συνέχεια με σκοπό την ικανοποίηση 

Β 6.13 Οι προκλήσεις της συναλλαγής με αλυσίδες υπεραγορών, Η περίπτωση της Αυστραλίας 

Β 6.14 Με ποιο τρόπο οι αλυσίδες αυξάνουν τα κέρδη τους 

Β 6.15 Με ποιο τρόπο άλλαξαν τις απαιτήσεις τους 

Β 6.16 Ενδεχόμενες Πληροφορίες 

Β 6.17 Άμεση απόδοση προϊόντος 

Β 6.18 Μικρομάρκετινγκ 

Β 6.19 Διαχείριση κατηγοριών  

ΕΝΟΤΗΤΑ Β7.   Όροι, συνεργασία και συμφωνία και σωστός χειρισμός τους

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Β 7.1 Εκτίμηση της τρέχουσας ζημίας  

Β 7.2 Αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης των πραγμάτων  

Β 7.3 Απόψεις για την Προώθηση των Εμπορευμάτων (Merchandising) 

Β 7.4 Προσόψεις 

Β 7.5 Προβολή Εντός του Καταστήματος 

Β 7.6 Συνεργασία 

Β 7.7 Ειδικές Τιμές 

Β 7.8 Διεκπεραίωση συνεργασίας 

Β 7.9 Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της προβολής 

Β 7.10 Υπολογισμός της απόδοσης προβολών επί των επενδύσεων 

Β 7.11 Συμμόρφωση με τα συμφωνημένα προγράμματα προβολής 

Β 7.12 Κατευθύνσεις του Μάρκετινγκ  

Β 7.13 Προφίλ Πελατών 

Β 7.14 Αποδοτικότητα Πελατών 

Β 7.15 SWOT Πελατών  

Β 7.16 Έρευνα για την ανάπτυξη ευκαιριών 

Β 7.17 Καινούργια Προϊόντα 

Β 7.18 Χρήση παρουσιαστών 

Β 7.19 Σχέδιο συνδυασμένων επιχειρήσεων 

Β 7.20 Υλοποίηση των σχεδίων  

Β 7.21 Ανασκόπηση επιχειρήσεων και συνεδριάσεις ανάπτυξης 

Β 7.22 Μη αλυσιδωτές υπεραγορές: οι ανεξάρτητες 

Β 7.23 Εάν είστε μικρός προμηθευτής  

ΕΝΟΤΗΤΑ Β8.   Προτάσεις Συνδυασμένων Επιχειρήσεων: το κλειδί της διανομής

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Β 8.1 Μορφή της παρουσίασης 

Β 8.2 Υποβολή Προτάσεων 

Β 8.3 Η οικονομική τους ανάλυση  

Β 8.4 Εισαγωγή καινούργιων σειρών  

Β 8.5 Να έχετε έτοιμες τις αποδείξεις σας 

Β 8.6 Προτείνετε μία χωροδιάταξη στο ράφι 

Β 8.7 Αποφασίστε με ποιο τρόπο θέλετε να γίνει η προβολή του 

Β 8.8 Κοστολόγηση της διαπραγμάτευσης 

Β 8.9 Το ζήτημα της διαπραγμάτευσης 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Γ

Ανάπτυξη Δικτύου Πωλήσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ1.   Ανάπτυξη Δικτύου Πωλήσεων

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Γ 1.1 Έννοια και βασικά στοιχεία της Προσέλκυσης

Γ 1.2 Πηγές Προσέλκυσης προσωπικού

Γ 1.3 Η διαδικασία της Προσέλκυσης προσωπικού

Γ 1.4 Η διαδικασία επιλογής προσωπικού

Γ 1.5 Χρήση λογισμικού για επιλογή υποψηφίων

Γ 1.6 Ανάπτυξη του e-recruitment technology

Γ 1.7 Οι δυνατότητες από την χρήση των Social Media στη στελέχωση δυναμικού πωλήσεων

Γ 1.8 Social media ως ένα μέσο επιλογής υποψηφίων υπαλλήλων

Γ 1.9 Η πρακτική ανεύρεσης ταλαντούχων στελεχών μέσω του social media

Γ 1.10 Οι βελτιώσεις των HRM τμημάτων μέσω των social media

Γ 1.11Δυνατότητα παρουσίασης μιας εταιρίας μέσω των social media

Γ 1.12 Social media και employer branding

Γ 1.13 Employer branding και εσωτερική αγορά

Γ 1.14 Συνέπειες του employer branding

Γ 1.15 Τρόποι βελτίωσης του employer branding

Γ 1.16 Κλίμακα EmpAT

Γ 1.17 Αύξηση της δέσμευσης των υπαλλήλων μέσω της επικοινωνίας με τα social media

Γ 1.18 Δέσμευση δυνητικού υπαλλήλου και υπαλλήλου που ήδη εργάζεται σε μια επιχείρηση

Γ 1.19 Σύνδεση εργασιακής δέσμευσης και εσωτερικής επικοινωνίας μέσω των social media

Γ 1.20 Τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής επικοινωνίας

Γ 1.21 Μέθοδοι του internet recruitment

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ2.  Θέματα Εκπαίδευσης Πωλητών

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Γ 2.1 Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση

Γ 2.2 Μέθοδοι Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης

Γ 2.3 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Μεθόδων Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης Πωλητών

Γ 2.4 Η περίπτωση του Δημόσιου Τομέα

ΕΝΟΤΗΤΑ  Γ3.  Κίνητρα - Παρακίνηση / Συστήματα Αμοιβών

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

Γ 3.1 Θεωρίες Κινήτρων

Γ 3.2 Η θεωρία του A. Maslow περί αναγκών

Γ 3.3 Η θεωρία «Χ» και η θεωρία «Y» του D.M. Gregor

Γ 3.4 H θεωρία του Frederick Herzberg

Γ 3.5 Ικανοποιητικοί παράγοντες ή παράγοντες υγιεινής hygiene Factors) ή παράγοντες συντήρησης

Γ 3.6 Παράγοντες υποκίνησης (motivations)

Γ 3.7 Περί υποκίνησης των πωλητών

Γ 3.8 Η υποκίνηση και επίδρασή του στην απόδοση των πωλήσεων

Γ 3.9 Συστήματα αμοιβών - Καθορισμός αμοιβών

Γ 3.10 Τα Συστήματα Αμοιβών και Ανταμοιβών και ο στρατηγικός τους ρόλος στην επιχείρηση

Γ 3.11 Αντικειμενικοί στόχοι Συστημάτων Αμοιβών

Γ 3.12 Σύστημα τα αμοιβών στη διοίκηση πωλήσεων

Γ 3.13 Μισθός

Γ 3.14 Προμήθεια

Γ 3.15 Συνδυασμός Προμήθειας και Μισθού / BONUS

Γ 3.16 Μη χρηματικές Αμοιβές

Γ 3.17 Σχεδιασμός Αμοιβών

Γ 3.18 Θεωρία των εντός & εκτός συστήματος (Inside & Outside Theory)

Γ 3.19 Παρακίνηση πωλητών μέσω Διαγωνισμών πωλήσεων

Γ 3.20 Αυτοεκτίμηση

Γ 3.21 Δέσμευση

Γ 3.22 Στάδια της καριέρας

Γ 3.23 Διαγωνισμοί πωλήσεων

Γ 3.24 Χαρακτηριστικά Διαγωνισμών Πωλήσεων

Γ 3.25 H αποτελεσματικότητα των πωλητών

Γ 3.26 Η παγίδα της τεχνολογίας