Κοινωνιολογία

CSPI.jpg
Διάρκεια :  Ετήσια
C.S.P.I. Εγκληματολογία - Κοινωνιολογία - Ψυχολογία  & Έρευνα
Κοινωνιολογία.JPG
Κοινωνιολογία
Διάρκεια :  Ετήσια
Ψυχολογία.JPG
Ψυχολογία
Διάρκεια :  Ετήσια
Εγκληματολογία.JPG
Εγκληματολογία
Διάρκεια :  Ετήσια
coordinators.jpg

Εκπαιδευτικός & Συμβουλευτικός Όμιλος Π&Ε Καρναχωρίτη από το 1994