Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια.JPG
Πυρασφάλεια 
Πυροπροστασία
Διάρκεια :  10 Ωρών
coordinators.jpg

Εκπαιδευτικός & Συμβουλευτικός Όμιλος Π&Ε Καρναχωρίτη από το 1994