Πρώτες Βοήθειες

Πυρασφάλεια.JPG
        Πυρασφάλεια -        Πυροπροστασία
Διάρκεια :  10 Ωρών
Πρώτες Βοήθειες.JPG
Πρώτες Βοήθειες
Διάρκεια :  15 Ωρών
coordinators.jpg

Εκπαιδευτικός & Συμβουλευτικός Όμιλος Π&Ε Καρναχωρίτη από το 1994