Παιδαγωγικά

Ψυχολογία.JPG
Ψυχολογία
Διάρκεια :  Ετήσια
Εγκληματολογία.JPG
Εγκληματολογία
Διάρκεια :  Ετήσια
coordinators.jpg

Εκπαιδευτικός & Συμβουλευτικός Όμιλος Π&Ε Καρναχωρίτη από το 1994