Logistics

Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας Logistic
Logistics - Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διάρκεια :  2 Έτη
coordinators.jpg

Εκπαιδευτικός & Συμβουλευτικός Όμιλος Π&Ε Καρναχωρίτη από το 1994