Εικαστικές Τέχνες

Σπουδές Ελληνικού Πολιτισμού.jpg
Σπουδές
Ελληνικού Πολιτισμού
Διάρκεια :  2 Έτη
coordinators.jpg

Εκπαιδευτικός & Συμβουλευτικός Όμιλος Π&Ε Καρναχωρίτη από το 1994