Τεχνικός ΣμηΕΑ Drone.jpg
Τεχνικός ΣμηΕΑ - Drone
Διάρκεια :  __
Antidrone Ηλ Σπουδών & Εγκαταστάτη Ασφαλ
Ηλεκτρονικών Σπουδών & Εγκαταστάτη Ασφαλείας - 
Antidrone
Διάρκεια :  __
Ασφ Πραγματογνώμονας ΣμηΕΑ  Drone.jpg
Ασφαλιστικός Πραγματογνώμονας 
ΣμηΕΑ - Drone
Διάρκεια :  __
coordinators.jpg

Εκπαιδευτικός & Συμβουλευτικός Όμιλος Π&Ε Καρναχωρίτη από το 1994