Αθλητισμός

Προπονητής Αθλημάτων.jpg
Προπονητής 
Αθλημάτων
Διάρκεια: 2 Έτη
Προπονητική.jpg
Προπονητική
Personal Trainer
Διάρκεια :  Ετήσια
coordinators.jpg

Εκπαιδευτικός & Συμβουλευτικός Όμιλος Π&Ε Καρναχωρίτη από το 1994