Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ΞΧ/ΧΤ

Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
ΞΧ/ΧΤ
Διάρκεια :  20 Ωρών
Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.jpg
coordinators.jpg

Εκπαιδευτικός & Συμβουλευτικός Όμιλος Π&Ε Καρναχωρίτη από το 1994