Προγράμματα Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

(ιΙΕΚ & Κε.Δι.Βι.Μ. 1&2 Ετήσια & Διετίας)

Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης & Επαγγελματικής Πιστοποίησης

(ΕΕΣ - Κε.Δι.Βι.Μ. 1&2)